Sınav Defteri Forum
Diyanet, Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Başvurusu Başlıyor ! İşte Başvuru Adımları… - Yazdırılabilir Sürüm

+- Sınav Defteri Forum (http://forum.sinavdefteri.com)
+-- Forum: Diyanet (http://forum.sinavdefteri.com/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Diyanet Sözlü Mülakatlara Hazırlık (http://forum.sinavdefteri.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Konu: Diyanet, Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Başvurusu Başlıyor ! İşte Başvuru Adımları… (/showthread.php?tid=167)Diyanet, Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Başvurusu Başlıyor ! İşte Başvuru Adımları… - Editör - 02-06-2019

ÖNCE web sitesi üzerinden Başvuru yapılacak. , 
-SONRA Başvuruları onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte “herhangi” bir il veya “İLÇE” müftülüğüne şahsen müracaat


II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07-15/02/2019 tarihlerinde(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru programı
aracılığı ile 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı (SÖZPER-2019-I) sınav başvuru formunu
dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle
birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 07/02/2019–15/02/2019 tarihlerinde saat 08:30-16:30
arası şahsen müracaat edeceklerdir.
 Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü
şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler
ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ya da il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini
yaptırmayan adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.